علی اكبرعباس پورتربتی
درباره شرکت

id : 21418
نام : علی اكبرعباس پورتربتی
پروانه بهره برداری : 49947
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ج خاوران خاتون ابادایستگاه كدخداجنب پست برق عدالت
آدرس دفتر مرکزی : ج خاوران خاتون ابادایستگاه كدخداجنب پست برق عدالت

موتورسیكلت وقطعات

علی اكبرعباس پورتربتی

0.7 : تن

دانه های بلوری لوستر

علی اكبرعباس پورتربتی

140 : تن