علی اصغر معصومی و محمد رضا جمشیدی
درباره شرکت

id : 21391
نام : علی اصغر معصومی و محمد رضا جمشیدی
پروانه بهره برداری : 9121
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوارتوسكا ،نیلوفر2
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی علی آباد -بلوار توسكا-خیابان نیلوفر 2-پلاك 236

گلگیر موتور سیكلت

علی اصغر معصومی و محمد رضا جمشیدی

150 : تن