صندلی سازی اسفنج قالبی ایران
درباره شرکت

id : 21296
نام : صندلی سازی اسفنج قالبی ایران
پروانه بهره برداری : 21336
تلفن کارخانه : 2136462817
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر21جاده خاوران،نرسیده به خاتون آباد،ایستگاه مشهدی صفر،پلاك1112
آدرس دفتر مرکزی : كیلومتر 21 ج خاوران بالاتر از سه راه افسریه نرسیده به بلوار خاتون

صفحه و ورق فوم (ابر) نرم از پلی اورتان

صندلی سازی اسفنج قالبی ایران

3000 : عدد

صندلی مسافرین اتوبوس و مینی بوس

صندلی سازی اسفنج قالبی ایران

3000 : عدد

زین موتور سیكلت

صندلی سازی اسفنج قالبی ایران

3000 : دستگاه