سیدمحمودعطارسیدی - گروه صنعتی كاوه
درباره شرکت

id : 21167
نام : سیدمحمودعطارسیدی - گروه صنعتی كاوه
پروانه بهره برداری : 17947
تلفن کارخانه : 2923423482
تلفن دفتر مرکزی : 88198755
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی عباس ابادخ بیستم خ شباویزپ 56
آدرس دفتر مرکزی : شهرك غرب بلوارپونك باختری 35 متری درختی خ گلسرخ پ 31

قطعات الكتروموتور

سیدمحمودعطارسیدی - گروه صنعتی كاوه

500 : تن