سر كابل چسب كار
درباره شرکت

id : 19967
نام : سر كابل چسب كار
پروانه بهره برداری : 36666
تلفن کارخانه : 2923424612
تلفن دفتر مرکزی : 77339631
آدرس کارخانه : شهرك عباس آباد بلوار ابن سینا خ نهم پ 73
آدرس دفتر مرکزی : جاده دماوند خ اتحاد خ 7 غربی شماره 14

اتصالات كابل فشارقوی

سر كابل چسب كار

100 : تن

مفصلهای مخابراتی

سر كابل چسب كار

30 : تن