حسین ومحمدوعلی خیرآبادی
درباره شرکت

id : 19745
نام : حسین ومحمدوعلی خیرآبادی
پروانه بهره برداری : 12591
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ج خاوران شهرك صنعتی عباس ابادخ فاخته قطعات 71و72بلوك 23ب
آدرس دفتر مرکزی : null

محصولات لاستیكی صنعتی

حسین ومحمدوعلی خیرآبادی

150 : تن

ساخت تسمه های لاستیكی

حسین ومحمدوعلی خیرآبادی

90 : تن

روكش پلاستیكی سیم وكابل

حسین ومحمدوعلی خیرآبادی

70 : تن