حسن توانا و جواد و محمود برادران سادات
درباره شرکت

id : 19691
نام : حسن توانا و جواد و محمود برادران سادات
پروانه بهره برداری : 61811/127
تلفن کارخانه : 2136423566
تلفن دفتر مرکزی : 2136423565
آدرس کارخانه : بلوارابن سینا، خ سعدی، نبش شمالی خ قو، قطعه شماره 11، پلاك 1595
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی عباس آباد بلوارابن سیناخ سعدی

سیم مسی مفتولی روكشدار

حسن توانا و جواد و محمود برادران سادات

12500 : تن

كابل آنتن تلویزیون رنگی

حسن توانا و جواد و محمود برادران سادات

7300 : تن

سیم و كابل برق افشان مسی از نمره 1 تا 4

حسن توانا و جواد و محمود برادران سادات

7000 : تن

سیم و كابل برق افشان مسی نمره 4 و بیشتر

حسن توانا و جواد و محمود برادران سادات

100 : متر مربع

كابل كنترل

حسن توانا و جواد و محمود برادران سادات

50000000 : مترمربع

كابل برق جوشكاری

حسن توانا و جواد و محمود برادران سادات

1500 : تن