تورین بافت گواش
درباره شرکت

id : 19544
نام : تورین بافت گواش
پروانه بهره برداری : 127/8528
تلفن کارخانه : 2334572827
تلفن دفتر مرکزی : 2324772828
آدرس کارخانه : بلوار كاج، انتهای بلوار، سمت چپ قطعه شماره 1و1 A از بلوك 65
آدرس دفتر مرکزی : بازار بزرگ عباس آباد چهار سو به كوچك سرای ملا علی پ66

رنگرزی– چاپ - تكمیل پارچه حلقوی

تورین بافت گواش

1500 : تن

پارچه كتن

تورین بافت گواش

700 : تن