پارسا بافت زاگرس
درباره شرکت

id : 19431
نام : پارسا بافت زاگرس
پروانه بهره برداری : 17954
تلفن کارخانه : 2923425261
تلفن دفتر مرکزی : 77715114
آدرس کارخانه : شهرك عباس آباد بلوارابن سینا خ شقایق نبش ك مینا قطعات59و59آ
آدرس دفتر مرکزی : تهرانپارس خ 142 غربی بین رشید وزرین پ 51 ساختمان پارسیان ط 4

پارچه كتن وراشل

پارسا بافت زاگرس

5000 : تن

تكمیل پارچه های كشباف

پارسا بافت زاگرس

1632 : تن

پارچه كشباف گردگردبافی

پارسا بافت زاگرس

151 : تن

پوشاك تریكو

پارسا بافت زاگرس

75 : تن

قطعات پلاستیكی تزریقی

پارسا بافت زاگرس

120000 : تن

قالب پلاستیكی غیرازكفش

پارسا بافت زاگرس

5000 : تن