بهین آلا پرنیان
درباره شرکت

id : 19418
نام : بهین آلا پرنیان
پروانه بهره برداری : 12431
تلفن کارخانه : 2177711134
تلفن دفتر مرکزی : 2122118312
آدرس کارخانه : فاز2، انتهای بلوار بیدستان،خ صنوبر(قطعه آر11 بلوك غذایی)
آدرس دفتر مرکزی : خ شریعتی خ كلاهدوز پ 554