الكترونیك كاران
درباره شرکت

id : 19242
نام : الكترونیك كاران
پروانه بهره برداری : 127/13564
تلفن کارخانه : 2334572254
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : میدان شقایق، بلوارتوسكا، خ نیلوفر نهم،قطعه شماره 27 از بلوك 33
آدرس دفتر مرکزی : خیابان مطهری خیابان تركمنستان پلاك 9 طبقه اول

صفحه كلید سیستم كنترل دسترسی

الكترونیك كاران

2000 : دستگاه

دستگاه هشدار دهنده (دزدگیر) معمولی

الكترونیك كاران

2000 : دستگاه

مگنت دزدگیر اماكن

الكترونیك كاران

12500 : دستگاه

دزدگیر خودرو

الكترونیك كاران

15000 : عدد

كیت الكترونیكی

الكترونیك كاران

30000 : عدد

چشم الكترونیك

الكترونیك كاران

15000 : عدد

تلفن كننده خودكار

الكترونیك كاران

2000 : تن