اسمعیل ستاری نیا اسماعیل اشتری
درباره شرکت

id : 19214
نام : اسمعیل ستاری نیا اسماعیل اشتری
پروانه بهره برداری : 28465
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خاوارن اول پاكدشت خ جم ك اول درب سوم دست راست
آدرس دفتر مرکزی : خاوارن اول پاكدشت خ جم ك اول درب سوم دست راست

ساعت دیواری

اسمعیل ستاری نیا اسماعیل اشتری

5000 : تن