تعاونی شیمی صنعت سبز گناوه گروه 1806
درباره شرکت

id : 18761
نام : تعاونی شیمی صنعت سبز گناوه گروه 1816
پروانه بهره برداری : 25841
تلفن کارخانه : 9173724195
تلفن دفتر مرکزی : 7723231118
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی بندر ریگ جنب مخابرات 19176181712 19161313981
آدرس دفتر مرکزی : گناوه بلوارجمهوری روبروی استادیوم طبقه بالای ابزارفروش تردید

ظروف یكبارمصرف پوسیدنی گیاهی

تعاونی شیمی صنعت سبز گناوه گروه 1806

4800 : دستگاه