پرسیا تحریرآذین قلم
درباره شرکت

id : 18656
نام : پرسیا تحریرآذین قلم
پروانه بهره برداری : 4182
تلفن کارخانه : 7736312751
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ورودی ناحیه صنعتی سمت چپ آخرین پلاك سمت راست
آدرس دفتر مرکزی : بلوار قدوسی غربی نبش كوچه 23 ساختمان ایمن

ماژیك وایت بورد

پرسیا تحریرآذین قلم

104 : تن

خودكار معمولی

پرسیا تحریرآذین قلم

250000 : عدد