كیان اندیشه روژان آیندگان
درباره شرکت

id : 18482
نام : كیان اندیشه روژان آیندگان
پروانه بهره برداری : 7597
تلفن کارخانه : 7737644921
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بهارستان، - جاده فرودگاه-روبروی ترمینال رفیعی
آدرس دفتر مرکزی : بوشهر،جم،بهارستان، بلوار اندیشه كوچه یخ سازی پلاك 2

آنالایزر اكسیژن پزشكی

كیان اندیشه روژان آیندگان

3000000 : عدد