رسول نصیری
درباره شرکت

id : 18189
نام : رسول نصیری
پروانه بهره برداری : 27245
تلفن کارخانه : 4812248711
تلفن دفتر مرکزی : 4812264881
آدرس کارخانه : كیلومتر 2 جاده شاهین دژ نرسیده به روستای نصیر كندی
آدرس دفتر مرکزی : خ 21متری كوی سهند پشت كانون فرهنگی و هنری

نمك دانه بندی شده

رسول نصیری

50 : تن