پویندگان مروارید سبز
درباره شرکت

id : 18151
نام : پویندگان مروارید سبز
پروانه بهره برداری : 46487
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ارومیه - كیلومتر 5 جاده سلماس روبروی پارلاق
آدرس دفتر مرکزی : كیلومتر 5 جاده سلماس

چوب اشباع شده (سوزنی برگ)

پویندگان مروارید سبز

2000 : تن