بهمن خلیل پور
درباره شرکت

id : 18145
نام : بهمن خلیل پور
پروانه بهره برداری : 7561
تلفن کارخانه : 4812457275
تلفن دفتر مرکزی : 9144718176
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی میاندوآب
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی میاندوآب

معسل تنباكوی معطر

بهمن خلیل پور

500 : تن