آسایش قطره آذربایجان
درباره شرکت

id : 18137
نام : آسایش قطره آذربایجان
پروانه بهره برداری : 3378
تلفن کارخانه : 4445357217
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : NULL
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی میاندوآب روبروی باسكول

نوار آبیاری از پلی اتیلن

آسایش قطره آذربایجان

30 : تن

لوله آبیاری قطره ای-بارانی از پلی اتیلن

آسایش قطره آذربایجان

40 : تن