رحمان اقبال خواه كهنه شهری
درباره شرکت

id : 17753
نام : رحمان اقبال خواه كهنه شهری
پروانه بهره برداری : 96/421/17963
تلفن کارخانه : 4435246251
تلفن دفتر مرکزی : 4435246251
آدرس کارخانه : شماره قطعات 11-14-14 و 12-14-14
آدرس دفتر مرکزی : خیابان فردوسی تقاطع معلم فروشگاه اقبال خواه

محصولات و قطعات پلاستیكی عایق الكتریكی

رحمان اقبال خواه كهنه شهری

6000 : تن

پریز و دو شاخه خانگی

رحمان اقبال خواه كهنه شهری

2000 : تن

كلید برق ساختمانی

رحمان اقبال خواه كهنه شهری

3000 : تن