حمید رضا انصاریان
درباره شرکت

id : 17744
نام : حمید رضا انصاریان
پروانه بهره برداری : 421/3493
تلفن کارخانه : 4435242491
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان كارآفرینان 2
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی سلماس

تیغه ماشین آلات كشاورزی

حمید رضا انصاریان

15000 : تن

دروگر شانه ای

حمید رضا انصاریان

2000 : تن