مجید میرزائی
درباره شرکت

id : 17642
نام : مجید میرزائی
پروانه بهره برداری : 95/2233
تلفن کارخانه : 4436446928
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار علم و صنعت، خیابان فناوری یك قطعات 86-87-88
آدرس دفتر مرکزی : پل كریم خان كوچه امانی پلاك 22 واحد A3

سیلیس دانه بندی شده

مجید میرزائی

1500 : مترمربع