شمس الدین صدوقی اقدم
درباره شرکت

id : 17599
نام : شمس الدین صدوقی اقدم
پروانه بهره برداری : 96/8214
تلفن کارخانه : 4612352485
تلفن دفتر مرکزی : 4612352485
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی - بلوار سرمایه گذاری - قطعات 12 و 11-12-13
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی - بلوار سرمایه گذاری - قطعات 12 و 11-12-13

شانه تخم مرغ

شمس الدین صدوقی اقدم

60000 : تن