سیلیس ممتاز خوی
درباره شرکت

id : 17581
نام : سیلیس ممتاز خوی
پروانه بهره برداری : 97/1158
تلفن کارخانه : 58217691
تلفن دفتر مرکزی : 4612339458
آدرس کارخانه : روستای قشلاق
آدرس دفتر مرکزی : خوی بلوار شیخ نوائی پایین تر از شهرداری خوی

سیلیس دانه بندی شده

سیلیس ممتاز خوی

100 : تن