رباب دلخواه
درباره شرکت

id : 17559
نام : رباب دلخواه
پروانه بهره برداری : 98/1481
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان شریعتی-اول خیابان كارگر
آدرس دفتر مرکزی : خیابان شیخ مهدی-كوی شهدا-جنب پاركینگ بازار - بن بست شهیدخلخالی پلاك 51

پارچه گردباف

رباب دلخواه

100 : تن

پارچه حلقوی تخت

رباب دلخواه

300 : تن