سیمان كاوان بوكان
درباره شرکت

id : 17292
نام : سیمان كاوان بوكان
پروانه بهره برداری : 9351//97
تلفن کارخانه : 4826533512
تلفن دفتر مرکزی : 4413375271
آدرس کارخانه : كیلومتر 37 جاده بوكان-میاندوآب
آدرس دفتر مرکزی : بلوار امامت كوی صبا كوچه 4 پلاك 7

سیمان پرتلند

سیمان كاوان بوكان

6000 : تن

كلینكر سیمان معمولی

سیمان كاوان بوكان

500 : تن