رحیم شامه
درباره شرکت

id : 17272
نام : رحیم شامه
پروانه بهره برداری : 98//11984
تلفن کارخانه : 4446232375
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر 3 جاده میاندوآب جنب روستای ناچیت
آدرس دفتر مرکزی : روستای ناچیت

علف خردكن دستی

رحیم شامه

50 : دستگاه

كلتیواتور

رحیم شامه

60 : تن

سم پاش موتوری

رحیم شامه

1440000 : دستگاه

خرمنكوب

رحیم شامه

150 : تن

ماشین برداشت چغندر

رحیم شامه

2000 : تن

خاك ورز كشاورزی

رحیم شامه

2882 : تن