ابزار شیشه بوكان
درباره شرکت

id : 17234
نام : ابزار شیشه بوكان
پروانه بهره برداری : 121/1321479
تلفن کارخانه : 9141422411
تلفن دفتر مرکزی : 1482-6221518
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی بوكان
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی بوكان

ماشین تراش شیشه

ابزار شیشه بوكان

2000 : تن

دستگاه سوراخ تراش

ابزار شیشه بوكان

100980 : فوت مربع

دستگاه سند بلاست

ابزار شیشه بوكان

115 : دستگاه

سه نظام مته -پایه مته

ابزار شیشه بوكان

560 : تن

مته الماسه

ابزار شیشه بوكان

18000 : هزار قالب