پایدارسازان فهیم
درباره شرکت

id : 2083
نام : پایدارسازان فهیم
تلفن : 031-33764992
فکس : 031-33765322
آدرس : اصفهان-خیابان نیروگه- بلوار زاینده رود - بعد از گلزار شهدا-شرکت پایدار سازان فهیم

ام دی اف

پایدارسازان فهیم

- : ام دی اف

تخته

پایدارسازان فهیم

- : تختهچند لایه