محمد صادق نظری نیا
درباره شرکت

id : 17116
نام : محمد صادق نظری نیا
پروانه بهره برداری : 11111
تلفن کارخانه : 4432416312
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : جاده سلماس ،قزل عاشق جنب پل هوایی عابر پیاده
آدرس دفتر مرکزی : جاده سلماس جنب پل هوایی قزل عاشق تولید ادوات اسپوتا

پمپ آب سیركولاتور خطی

محمد صادق نظری نیا

930000 : فوت مربع

سیستم آبیاری بارانی قرقره ای

محمد صادق نظری نیا

3900 : تن