صنایع دانش اركان آسیا
درباره شرکت

id : 16937
نام : صنایع دانش اركان آسیا
پروانه بهره برداری : 13/39672
تلفن کارخانه : 4433486818
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : پارك علم و فناوری استان طبقه همكف واحد شماره یك
آدرس دفتر مرکزی : ارومیه كیلومتر 11 جاده سرو پارك علم و فن آوری آذربایجان غربی

یو پی اس تكفاز

صنایع دانش اركان آسیا

200 : تن

میكروفون های دینامیكی

صنایع دانش اركان آسیا

50 : تن