شركت سرین شهد آذربایجان
درباره شرکت

id : 16886
نام : شركت سرین شهد آذربایجان
پروانه بهره برداری : 13/33171
تلفن کارخانه : 4343638-45
تلفن دفتر مرکزی : 4343639
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی فاز 1 ابتدای خیابان هفتم ص1پ 731-57155
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی فاز 1 ابتدای خیابان هفتم ص1پ 731-57155

ابمیوه ازكنسانتره

شركت سرین شهد آذربایجان

1000 : تن

نكتارمیوه جات

شركت سرین شهد آذربایجان

2800 : دستگاه

نوشابه میوه ای

شركت سرین شهد آذربایجان

3000 : دستگاه