آوای پرتو روز
درباره شرکت

id : 2055
نام : آوای پرتو روز
تلفن : 021-33836687
فکس : 021-33836687
آدرس : تهران بزرگراه نواب نرسیده به پل کمیل مجتمع کالا پزشکی ایران طبقه همکف واحد 49

تخت معاینه

آوای پرتو روز

- : تخت معاینه سر شکن (ریکاوری)

کاناپه

آوای پرتو روز

- : کاناپه تخت خوابشو بدون دسته

صندلی تخت خوابشو

آوای پرتو روز

- : صندلی تخت خوابشو