راهنما افق
درباره شرکت

id : 16752
نام : راهنما افق
پروانه بهره برداری : 24118
تلفن کارخانه : 2239684
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خ باكری ساختمان شركتهاك 161 ط 4
آدرس دفتر مرکزی : خ باكری ساختمان شركتهاك 161 ط 4

مركزتلفن تا100خط

راهنما افق

80000 : دستگاه

دستگاه سیگنالینگ پی سی ام

راهنما افق

500 : تن

مبدل موبایل به تلفن معمولی

راهنما افق

685 : تن