امیدان مهر آیین
درباره شرکت

id : 2043
نام : امیدان مهر آیین
تلفن : 021-46834126
فکس : 021-55435445
آدرس : تهران- شهرک قدس بلوار تولید کنندگان پلاک 189

تشک تنفسی

امیدان مهر آیین

- : تشک تنفسی MEDAIR

تشک تخت

امیدان مهر آیین

- : تشک تخت عمل بدون دوخت MEDSURGE