حسن صمدپور بالدرلو
درباره شرکت

id : 16718
نام : حسن صمدپور بالدرلو
پروانه بهره برداری : 13/45989
تلفن کارخانه : 4433658836
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بخش 5 - روستای صداقه - پلاك فرعی 159/51 و اصلی 37
آدرس دفتر مرکزی : سعدی-خیابان بوستان-پایین تر از توانبخشی-كوی 6-پلاك7

بسته بندی تخم مرغ و تخم بلدرچین

حسن صمدپور بالدرلو

900 : تن