فراز تصفیه
درباره شرکت

id : 2031
نام : فراز تصفیه
تلفن : 021-88400433
فکس : 021-88400433
آدرس : تهران، انتهای خیابان مطهری، بن بست آرمان، پلاک 5، واحد 14

پکیج تصفیه فاضلاب

فراز تصفیه

- : پکیج تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

تصفیه فاضلاب

فراز تصفیه

- : پکیج تصفیه فاضلاب به روش ABR - سیستم ABR