هوایار
درباره شرکت

id : 2022
نام : هوایار
تلفن : 021-88202424
فکس : 021-88202424
آدرس : ایران ، تهران ، خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان ونک، خیابان 14(گاندی) پلاک 12، ساختمان هوایار

سیستم اکسیژن ساز

هوایار

- : سیستم اکسیژن ساز مرکزی

سیستم هوای مدیکال

هوایار

- : سیستم هوای مدیکال

مخازن اکسیژن مایع

هوایار

- : مخازن اکسیژن مایع

فیلترصنعتی هوا

هوایار

1600 : تن

كمپوسورگازCNG

هوایار

500 : تن

توربو اكسپندر

هوایار

50 : تن

كمپرسور هوا

هوایار

60 : تن

كمپرسور گاز

هوایار

5 : تن