ایمن آرا پرشین
درباره شرکت

id : 16497
نام : ایمن آرا پرشین
پروانه بهره برداری : 13/25112
تلفن کارخانه : 4433453433
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : طبقه اول واحد یك
آدرس دفتر مرکزی : جاده كوه سیر بعد از روستای جانوسلو شهر فناوری الكترونیك

نمایشگر LCD

ایمن آرا پرشین

30 : تن

چاپگر حرارتی

ایمن آرا پرشین

2700 : تن

باركد خوان

ایمن آرا پرشین

25 : تن

دوربین مدار بسته

ایمن آرا پرشین

3000 : تن

سوئیچ شبكه

ایمن آرا پرشین

1500 : تن