موج افزار مهرگان کیش
درباره شرکت

id : 2017
نام : موج افزار مهرگان کیش
تلفن : 021-66523015
فکس : 021-66523166
آدرس : تهران - خیابان ستارخان - خیابان تاکستان - پلاک 15 - واحد 4

تلویزیون تعاملی

موج افزار مهرگان کیش

- : تلویزیون تعاملی (IPTV)

تلویزیون اختصاصی

موج افزار مهرگان کیش

- : تلویزیون اختصاصی (Private TV)

تلویزیون دیجیتال

موج افزار مهرگان کیش

- : تلویزیون دیجیتال (Digital TV)