اروم طرح
درباره شرکت

id : 16445
نام : اروم طرح
پروانه بهره برداری : 13/7412
تلفن کارخانه : 4412711111
تلفن دفتر مرکزی : 2177533912
آدرس کارخانه : كیلومتر 5 جاده فرودگاه روضه چای كوی نگار
آدرس دفتر مرکزی : بهر شمالی پلاك 213 واحد 11

ترانس جرقه مشعل

اروم طرح

170000 : مترمربع

رله های حفاظتی وفیوز

اروم طرح

100000 : مترمربع

پایه ترانس برق

اروم طرح

2079 : عدد

فیلترسوخت

اروم طرح

400 : عدد

صندوق نسوز

اروم طرح

420 : عدد

شیركنترل گازی

اروم طرح

385 : تن

چشم الكترونیكی

اروم طرح

50 : دستگاه