اروم دشت
درباره شرکت

id : 16433
نام : اروم دشت
پروانه بهره برداری : 3696
تلفن کارخانه : 1441-2352118-9
تلفن دفتر مرکزی : 1441-2352115
آدرس کارخانه : جاده دریا كیلومتر 4 نرسیده به زندان
آدرس دفتر مرکزی : جاده دریا كیلومتر 4 نرسیده به زندان

خیار شور

اروم دشت

861 : تن

سركه خوراكی

اروم دشت

330 : تن

ابغوره

اروم دشت

330 : تن

ابمیوه ازكنسانتره

اروم دشت

1600 : تن

رب گوجه فرنگی

اروم دشت

800 : تن

كنسروزیتون

اروم دشت

300 : تن

ترشیجات

اروم دشت

7766 : تن