ابراهیم مهراندیش
درباره شرکت

id : 16392
نام : ابراهیم مهراندیش
پروانه بهره برداری : 68215
تلفن کارخانه : 3371356
تلفن دفتر مرکزی : 3371356
آدرس کارخانه : كیلومتر 2 جاده اشنویه
آدرس دفتر مرکزی : ك 3 جاده دریا خ شركت تعاونی 7

بوق خودرو

ابراهیم مهراندیش

160 : تن