صنایع پالایشی تكین پترولیوم آذربایجان
درباره شرکت

id : 16373
نام : صنایع پالایشی تكین پترولیوم آذربایجان
پروانه بهره برداری : 2211
تلفن کارخانه : 4113294111
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان اصلی -روبروی ورودی ،قطعه 14331121
آدرس دفتر مرکزی : جاده ایل گلی- بالاتر از هتل شهریار- ساختمان گلها (7) طبقه اول

قیر 40/50

صنایع پالایشی تكین پترولیوم آذربایجان

10 : تن

قیر 60/70

صنایع پالایشی تكین پترولیوم آذربایجان

20 : تن

قیر 200/300

صنایع پالایشی تكین پترولیوم آذربایجان

5 : تن

قیر عملكردی

صنایع پالایشی تكین پترولیوم آذربایجان

50 : تن

بسته بندی قیر

صنایع پالایشی تكین پترولیوم آذربایجان

200 : تن