آذرشانه
درباره شرکت

id : 16311
نام : آذرشانه
پروانه بهره برداری : 28525/94
تلفن کارخانه : 1432-26162727
تلفن دفتر مرکزی : 9143142194
آدرس کارخانه : هریس - شهرزرنق ناحیه صنعتی زرنق
آدرس دفتر مرکزی : هریس - شهرزرنق ناحیه صنعتی زرنق

شانه تخم مرغ ومیوه جات مقوایی

آذرشانه

8000 : دستگاه