تعاونی تصفیه و تولید شكر سفید گلشهد 2632 ملكان
درباره شرکت

id : 16157
نام : تعاونی تصفیه و تولید شكر سفید گلشهد 2632 ملكان
پروانه بهره برداری : 2437
تلفن کارخانه : 4137827681
تلفن دفتر مرکزی : 4228224414
آدرس کارخانه : میدان ولیعصر،خیابان امام حسین، قطعات 26 و27
آدرس دفتر مرکزی : ملكان شهرك صنعتی ولیعصر پشت سردخانه قزل آلما

قند كله حتی به صورت شكسته شده

تعاونی تصفیه و تولید شكر سفید گلشهد 2632 ملكان

2900 : تن

قند كلوخه حتی به صورت شكسته

تعاونی تصفیه و تولید شكر سفید گلشهد 2632 ملكان

150 : تن

نبات

تعاونی تصفیه و تولید شكر سفید گلشهد 2632 ملكان

50 : تن