داودعظیمی
درباره شرکت

id : 16184
نام : داودعظیمی
پروانه بهره برداری : 1279
تلفن کارخانه : 9141911266
تلفن دفتر مرکزی : 9141911266
آدرس کارخانه : مرند- شهرك صنعتی مرند- خ دوم پ 97
آدرس دفتر مرکزی : مرند- شهرك صنعتی مرند- خ دوم پ 97