گل شهد آذركندوی سهند
درباره شرکت

id : 16118
نام : گل شهد آذركندوی سهند
پروانه بهره برداری : 96/23751
تلفن کارخانه : 4137274448
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر 1 جاده تهران منقطه صنعتی علمدار
آدرس دفتر مرکزی : كیلومتر 5جاده هشترود شهرك صنعتی علمدار شركت گل شهد آذر كندو سهند

قند كله حتی به صورت شكسته شده

گل شهد آذركندوی سهند

6000 : دستگاه

نبات

گل شهد آذركندوی سهند

10800 : دستگاه

بسته بندی عسل

گل شهد آذركندوی سهند

300 : تن