حمزه صمدی
درباره شرکت

id : 15964
نام : حمزه صمدی
پروانه بهره برداری : 2211
تلفن کارخانه : 4137277555
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : جاده هشترود511متربعدازمیدان مجلس پشت دانشگاه پیام نور
آدرس دفتر مرکزی : ابتدای جاده تهران ‍پشت دانشگاه پیام نور كارخانه قند صمدی

بسته بندی قند و شكر

حمزه صمدی

2136 : تن