تعاونی تولیدی قند 7162 گل شید قند مراغه
درباره شرکت

id : 15954
نام : تعاونی تولیدی قند 7162 گل شید قند مراغه
پروانه بهره برداری : 2193
تلفن کارخانه : 4214417644
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : قطعه 7312616
آدرس دفتر مرکزی : شهرك ولیعصر سه راه آزادی-كوچه خرم-پلاك16

قند كله حتی به صورت شكسته شده

تعاونی تولیدی قند 7162 گل شید قند مراغه

8300 : دستگاه

بسته بندی قند و شكر

تعاونی تولیدی قند 7162 گل شید قند مراغه

1000 : تن